Sàn nhựa Glotex Vân Đá VD903

1 VNĐ

  • Kích thước: 600 (D) x 315 (R) x 4mm
  • Định mức: 12 tấm/hộp = 2.268 m2/hộp
  • Bề mặt: Vân đá tự nhiên
  • Chủng loại: Sàn nhựa hèm khóa
  • Bảo hành: 20 năm
sàn nhựa glotex vân đá VD903
Sàn nhựa Glotex Vân Đá VD903