Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành sản phẩm:

  • Các sản phẩm được sử dụng công trình công cộng được bảo hành 1 đến 5 năm.
  • Các sản phẩm sử dụng công trình dân dụng được bảo hành 1 đến 25 năm.

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

–   Lỗi do người sử dụng.